See our websites!

"Alle gelovigen, zowel priesters als leken, genieten een wettig erkende vrijheid van onderzoek, vrijheid van denken en vrijheid van spreken."

Gaudium et Spes, no 62.

Wijngaards Instituut
voor Katholiek Onderzoek

We leven in een tijd van ingrijpende verandering. Onze kennis van de wereld is ongelofelijk toegenomen. Wetenschappen verkennen het uitgestrekte heelal met zijn miljarden sterrenstelsels evenals de kleinste onderdelen van de natuur. Geneeskunde onderdrukt ziekten met succes en verbetert de kwaliteit van ons leven. Communicatiemedia verbinden ons in steeds complexere netwerken: van het wereldwijde web op computers tot televisie in onze zitkamer en een iphones die we op zak dragen.

De katholieke kerk daarentegen is gevormd, via een kronkelige twintig-eeuwse geschiedenis, door samenlevingen uit het verleden. Bijgeloof, vooroordelen en sociale gewoonten van vroeger omkorsten erfgoed van de kerk. Ze beïnvloeden alle aspecten van het leven van de Kerk: de structuren van de organisatie, de ethische code, pastorale praktijken en zelfs de interpretatie van de leer van de kerk. Als wij als Kerk het willen overleven, is het essentieel dat we leren de oorspronkelijke inspiratie te onderscheiden van culturele aanwassen.

We need to know the facts! Ons Centrum richt zich allereerst op onderzoek. Wij beschouwen het als onze taak de oorspronkelijke geloofsbronnen opnieuw te onderzoeken en te bepalen wat blijvend is. Met betrekking tot cruciale kwesties moeten wij feiten vaststellen. We moeten ons laten leiden door de werkelijkheid, voor zover de middelen die ons ter beschikking staan ons daartoe in staat stellen.

People should know the truth! Wij maken wij de bevindingen van ons onderzoek bekend in het algemeen belang. In de theologie is geen enkele conclusie definitief, zo min als in andere wetenschappen. Maar dat mag ons niet weerhouden onze bevindingen te publiceren, hoe voorlopig ze ook mogen zijn. De publicatie van onze bevindingen zal verder onderzoek door anderen stimuleren. In vele opzichten kan het ook een leidraad worden voor vele verwarde katholieken die dringend behoefte hebben aan advies over hoe ze hun christelijk geloof vandaag op de dag moeten beleven.

Engels als voertaal

Omdat wij werken met een internationale groep medewerkers en vrijwilligers is onze voertaal Engels. Het hoofdbureau van ons centrum is in London gevestigd.

Maar veel van onze websites hebben een Nederlandse afdeling, zoals de Wijding van de Vrouw, Het Lichaam is Heilig en de theologenverklaring over Gezag in de Kerk.